Kontorsstäd

Ett välstädat kontor är inte bara trevligt att komma till på morgonen, en god lokalvård är en investering i personalens allmänna hälsa. Damm och dålig luftkvalitet kan orsaka allmän trötthet, irriterade slemhinnor, och i värsta fall allergiska besvär. Ett välstädat kontor minskar också risken för smittspridning och kan leda till en friskare och mer välmående personal.

Skräddasydd städning

Med många års erfarenhet inom städ kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för ditt företag. Verkar du exemplevis i en sektor med extra höga krav på hygien så har vi erfarenhet av att ta fram egenkontrollprogram, städrutiner och utföra hygienstäd. Har du en fastighet som behöver saneras från nikotin så kan du även där förlita dig på vår erfarenhet.

Byggstäd

Efter renovering och nybyggnation utför vi slutstäd där allt gås över för att få bort farliga dammpartiklar och annan smuts. Från tak till golv städar vi så att det är inflyttningsklart.

Konsultation och utbildning

Efter att ha levererat ett skinande resultat på en turistanläggning gav ledningen oss förtroendet att ta fram rutiner, checklistor och se över de städkemikalier som används. Vi utbildar deras personal och gör återkommande stickprovskontroller av städkvaliteten. Detta är ett framgångsrikt projekt som har givit resultat i kundens omdömen och har under åren utökats till fler anläggningar. Nu tar vi fasta på denna framgång och gör tjänsten tillgänglig även för andra företag.