Installation och felsökning

Vi hjälper dig med installation och felsökning utav både hårdvara och mjukvara. Hittar vi ett fel som går att åtgärda på plats så gör vi självklart det. Behövs det ny hårdvara så kan vi hjälpa dig med att hitta rätt produkt och gör ett nytt besök när den är färdig att installeras. I samband med detta så ger vi dig rådgivning i hur du på bästa sätt ser efter din IT-miljö och personlig handledning om det är något som du känner dig osäker på.

Nätverk

Upplever du att ditt nätverk känns långsamt eller att enskilda enheter på nätverket känns långsammare än vanligt så kan vi hjälpa dig. Genom att analysera trafiken på ditt nätverk kan vi identifiera eventuella flaskhalsar och försöka hitta ett sätt att öppna upp dem. Samtidigt som vi samlar nätverksdata för analys så flaggar vi all trafik som skulle kunna tyda på ett intrång i ditt nätverk.

Säkerhet

Våran IT-tekniker hjälper dig med att se över ditt nätverk och se till att du har ett fungerande skydd mot intrång. Vi ser till att de brandväggar som finns är rätt konfigurerade och gör en sökning efter skadlig kod på dina enheter. Vid misstanke om obehörig aktivitet så kan vi även göra en analys utav ingående och utgående trafik för att identifiera källan och sätta in motåtgärder.

Regler om RUT-avdrag för IT-tjänster